انجام امور حقوقی اداری استخدامی، ترجمه متون و مقالات isi تخصصی و عمومی انگلیسی به فارسی
 تراز رشته حقوق دانشگاه آزاد

 تراز رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی


نام رشته

دانشگاه / شهر

میانه سال 87

میانه سال 86

حقوق

تهران شمال(*)

6357

6336

حقوق

تهران مركزي(*)

5987

5752

حقوق

شيراز (*)

5774

5689

حقوق

تهران جنوب(*)

5711

5806

حقوق

مشهد(*)

5625

5720

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق

خوراسگان « اصفهان » (*)

5612

5487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق

اروميه(*)

5267

5220

 

 

 

 

حقوق

نجف آباد(*)

5243

5320

 

 

 

 

حقوق

كرج

5238

5643

 

 

 

 

حقوق

بندرانزلي

5217

5217

 

 

 

 

حقوق

اراك(*)

5194

5396

حقوق

تبريز(*)

5179

5418

فقه و حقوق اسلامي

يزد

5178

6178

حقوق

تاكستان

5141

4945

 

 

 

 

حقوق

كرمانشاه (*)

5131

5234

حقوق

قائم شهر (*)

5098

5416

 

 

 

 

 

 

 

 

فقه و حقوق اسلامي

تهران شمال

5054

4860

حقوق

بهبهان(*)

5047

5108

حقوق

خرم آباد (*)

5040

4960

حقوق

كازرون (*)

5030

5275

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق

شهريار « شهر قدس »(*)

5021

5231

 

 

 

 

علوم سياسي

شاهرود

5019

4696

حقوق

اسلامشهر(*)

5010

5344

 

 

 

 

حقوق

دورود

4981

4975

 

 

 

 

فقه و حقوق اسلامي

تهران مركزي

4967

4867

 

قم (*)

4960

5004

حقوق

اهواز(*)

4955

5010

حسابداري

قم (*)

4953

5228

 

 

 

 

 

 

نام رشته

دانشگاه / شهر

میانه سال 87

میانه سال 86

حقوق

كرمانشاه (*)

5131

5234

حقوق

قائم شهر (*)

5098

5416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق

بهبهان(*)

5047

5108

حقوق

خرم آباد (*)

5040

4960

حقوق

كازرون (*)

5030

5275

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق

شهريار « شهر قدس »(*)

5021

5231

 

 

 

 

علوم سياسي

شاهرود

5019

4696

حقوق

اسلامشهر(*)

5010

5344

 

 

 

 

حقوق

دورود

4981

4975

مديريت بيمه

تهران جنوب(*)

4978

5155

فقه و حقوق اسلامي

تهران مركزي

4967

4867

 

 

 

 

حقوق

اهواز(*)

4955

5010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق

نراق

4939

4771

فلسفه

تهران شمال

4938

4959

حقوق

بيرجند

4937

4993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق

شهر كرد(*)

4914

5152

حقوق

دزفول(*)

4914

5089

حقوق

اردبيل (*)

4910

5058

علوم قضايي

تاكستان

4904

4849

حقوق

كاشمر

4898

5129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق

سنندج

4889

 

حقوق

چالوس(*)

4888

4690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقه و حقوق اسلامي

سمنان

4880

4321

الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان

تهران شمال

4879

4544

 

 

 

 

حقوق

آباده

4872

4785

 

 

 

 

حقوق

خمين

4867

4916

 

|+| نوشته شده توسط محمدامين صداقت در جمعه یازدهم دی ۱۳۸۸  |
 
 
بالا